Στην Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2014 εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. το οποίο κατά την πρώτη συνεδρίαση του συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Πάπαρης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Παναγιωτακόπουλος Αθανάσιος

Γραμματέας: Μήτσικα Ολυμπία

Ταμίας: Μήτσικα Ακριβή

Μέλος: Ευγένιος Ιωάννης

Μέλος: Ζαχαροπούλου Παναγιώτα

Μέλος: Μπανούζα Αντωνία

Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. στο Φανάρι: Ρέππας Παναγιώτης