Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δ.Σ. του Συλλόγου για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει μέσω email στο fanariolympias@gmail.com

Ευχαριστούμε!