Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί οι Δασικοί Χάρτες για την περιφέρεια Ηλείας. Σε αυτήν την φάση δεν εξετάζουμε το καθεστώς της ιδιοκτησίας (σε ποιόν ανήκει το κάθε χωράφι) αλλά ποια είναι η ιδιότητα του ακινήτου. Εαν είναι δασικό, αγροτικό, οικιστικό, βιομηχανικο κ.α.

Το θέμα είναι εξαιρετικό σοβαρό καθώς στο Φανάρι, αλλά και σε όλη την περιοχή, οι δασικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί με λάθη προχειρότητας και ανευθυνότητας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως τα μισά περίπου σπίτια του χωριού έχουν χαρακτηριτεί δασικά! Επίσης, το 95% των κτημάτων του δημοτικού διαμερίσματος Φαναρίου. Εαν περάσει η προθεσμία της 23ης Μαρτίου 2017, τότε οι Δασικοί Χάρτες θα κυρωθούν και θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου με “δασικό” χαρακτήρα.

Ενημερωθείτε για τα ακίνητα σας στο www.ktimanet.gr  ή απευθείας στο http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx και στην συνέχεια ενημερώστε συγγενείς, γείτονες και φίλους ώστε να κινηθούμε οργανωμένα.

Αεροφωτογραφίες

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κάνει λήψη αεροφωτογραφιών ανά 6 μήνες. Ωστόσο, εδώ η δασικές υπηρεσίες έχουν λάβει υπ’όψιν τους 2 περιόδους. Τις αμερικάνικες αεροφωτογραφίες του 1945 και τις φωτογραφίες του 2008, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Κάθε ακίνητο έχει χαρακτηριστεί τόσο για το καθεστώς που είχε το 1945 όσο και για το καθεστώς που είχε το 2008.

Σύμβολα

ΔΔ: Δασική το 1945, Δασική το 2008

ΔΑ: Δασική το 1945, Αγροτική το 2008

ΑΔ: Αγροτική το 1945, Δασική το 2008

ΑΑ: Αγροτική το 1945, Αγροτική το 2008

ΑΝ: Αναδασωτέα με απόφαση Δασάρχη

Προθεσμία υποβολής αντίρρησης

Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού. Δηλαδή η προθεσμία είναι μέχρι 23 Μαρτίου 2017 και ειδικά για όσους έχουν αλλάξει την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό η προθεσμία είναι μέχρι τις 12 Απριλίου 2017.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων. Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, που έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση (ενώ είναι).

Τέλη αντίρρησης

Για κάθε αντίρρηση και σε κάθε διαφορετικό ανίνητο θα προκύπτει η καταβολή του τέλους αντίρρησης.

Κλάση έκτασης Προηγούμενα ποσά Νέα ποσά
α) <=100 m2 20 € 10 €
β) <= 1.000 m2 45 € 40 €
γ) >1.000 m2&<= 5.000 m2 135 € 90 €
δ) >5.000 m2&<= 10.000 m2 450 € 180 €
ε) >10.000 m2&<= 20.000 m2 450 € 350 €
στ) >20.000 m2&<= 100.000 m2 900 € 700 €
ζ) >100.000 m2&<= 300.000 m2 1.800 € 1.400 €
η) >300.000 m2 3.600 € 3.300 €

Αντιρρήσεις χωρίς τέλη

Προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ατελώς για τις εξής 5 περιπτώσεις:

  1. οι περιπτώσεις περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων
  2. οι περιοχές που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό
  3. οι περιοχές που φαίνονται είτε το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό
  4. οι περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού
  5. οι  περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού

Αρμόδιο γραφείο χαρτογράφησης

Το Φανάρι εξυπηρετείται απο το ΣΥΑΔΧ Κρεστένων με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ολυμπίας Τμήμα Προστασίας Δασών 1ος όροφος Κρέστενα ΤΚ. 27055 Κρέστενα, τηλ. 2625022142, fax: 2625024000 email: aglpapadima@yahoo.gr

Ως ωράριο λειτουργίας ορίζεται η 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Φωτογραφίες

kthmata_new %cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bf-1_new %cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bf-2_new

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση Ανάρτησης

Download (PDF, 1.17MB)