Εκλογή νέου ΔΣ για την διετία 2016-2018

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εξέλεξε το νέο επταμελές ΔΣ για την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 με Δεκέμβριο 2018. Τα μέλη συνήλθαν σε σώμα κατά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέλεξαν το Προεδρείο όπως ορίζει το καταστατικό.

Το νέο ΔΣ 2016-2018

Πρόεδρος: Πάπαρης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Ευγένιος Ιωάννης

Γραμματέας: Μήτσικα Ολυμπία

Ταμίας: Μήτσικα Ακριβή

Μέλος: Ζαχαροπούλου Νάγια

Μέλος: Μπανούζα Αντωνία

Μέλος: Κουλέτος Γεώργιος

 

Το νέο ΔΣ που αποτελεί συνέχεια του ΔΣ 2014-2016 και του ΔΣ 2011-2014 θα εργαστεί για να ικανοποιήσει τις εντολές και της κατευθύνσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Εκλογή νέου ΔΣ

Στην Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2014 εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. το οποίο κατά την πρώτη συνεδρίαση του συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Πάπαρης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Παναγιωτακόπουλος Αθανάσιος

Γραμματέας: Μήτσικα Ολυμπία

Ταμίας: Μήτσικα Ακριβή

Μέλος: Ευγένιος Ιωάννης

Μέλος: Ζαχαροπούλου Παναγιώτα

Μέλος: Μπανούζα Αντωνία

Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. στο Φανάρι: Ρέππας Παναγιώτης